Inspiratie: uitdaging en kennis

 

Een uitdagend aanbod voor het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong is belangrijk, maar wat is een rijk en uitdagend aanbod? Vaak wordt het antwoord gezocht in materialen; smartgames, ontwikkelingsmateriaal, moeilijke puzzels bijvoorbeeld. En natuurlijk is het fijn als er goed en ‘moeilijk’ materiaal
aanwezig is.

Maar vaak zit de uitdaging in jouw begeleiding: de onderzoeksvragen die je stelt waardoor het denkhoofd van het kind aan moet gaan, dat jij weet welke valkuilen dit kind tegen kan komen en helpt juist activiteiten zo aan te bieden dat deze valkuilen door het kind overwonnen worden, dat de (kosteloze) materialen het kind verrassen en verwondering uitlokt, dat je met je omgang het kind serieus neemt en ruimte geeft om het op eigen manier te doen, dat je weet welke onderwerpen het interessant vindt ...

Succes en als je weet wat je wilt bereiken, is het zoeken naar inspiratie wat makkelijker!


Inspiratiekaarten

Onderzoekend spelen, techniek (pdf)

Ontdekken en techniek met peuters - Cleverbee (pdf)

• Materialen inspiratiefilmpjes

• Boekentips vind je op de boekenplank van Stichting Q+,
maar ook bij Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong