Nieuws
uit de Beehive

Nr. 18 - December 2015

Zicht op Ontwikkelingsvoorsprong

Zo heet mijn signalering- en overdrachtsinstrument voor peuters dat ik het afgelopen jaar ontwikkeld heb.
Vaak hebben we (ouders en professionals) een onderbuikgevoel bij een kind, maar weten we niet wat we eigenlijk zien.

Peuters met een voorsprong vallen (al dan niet) op, maar denken aan een voorsprong als oorzaak komt weinig voor. Om deze reden tour ik het hele land door om mijn kennis over het jonge kind met voorsprong te delen en heb ik Zicht op Ontwikkelingsvoorsprong ontwikkeld.

Zicht op bestaat uit 4 delen. Het eerste deel geeft zicht op de ontwikkeling op de diverse ontwikkelingsgebieden. Zo kan de ontwikkeling van de peuter in kaart worden gebracht aan de hand van de stappen die een kind heeft gezet.
Daarnaast heb ik een vragenlijst toegevoegd die de persoonskenmerken op basis van het Zijnsluik van de peuter in kaart brengt. Welke gevoeligheden heeft de peuter.
Ook zit er de menstekening van Goodenough in; deze tekening geeft zicht op de cognitieve leeftijd van het kind.
Tenslotte een overzicht waarin de verschillende ontwikkelingsgebieden, de gevoeligheden en de cognitieve leeftijd bij elkaar worden gebracht.

Door het in kaart brengen van de verschillende kanten van het kind is goed inzichtelijk wat sterke en minder sterke kanten zijn en waar op begeleidt kan worden.
Het instrument is te koop voor 20 (incl. verzendkosten). Lezers van de nieuwsbrief krijgen 20% korting en betalen tot 1 januari 2016 maar 16 incl. verzenden.Mail voor 1 januari en je krijgt het instrument zo snel mogelijk via de post binnen.

Bee Happy in 2016!

Ik wens jullie een heel mooi einde van 2015 en een nog beter begin van 2016.
Dank jullie voor de mooie samenwerking die er geweest is en denk eraan; Bee Happy!

Natuurlijk gaan er weer mooie dingen gebeuren in 2016. Kijk op facebook om alle evenementen te zien.
Cleverbee
Mirjam Veldhoven
06 239 791 90
mirjam@cleverbee.nl