Nieuws
uit de Beehive

Nr. 23 - zomer 2016

Wie zaait, zal oogsten!

Hoe toepasselijk in dit seizoen van zon en regen en groei. Je oogst wat je zaait en dat is ook in de opvoeding en begeleiding van (jonge) kinderen. Afgelopen voorjaar ben ik gestart met de trainersopleiding ZaaiGoed. Een methode die zowel kind als volwassene bewust in het leven laat staan. Kinderen worden in belangrijke mate gevormd door de boodschappen die ze meekrijgen. Over wat wel of niet hoort, hoe je met elkaar of je omgeving omgaat. Anders gezegd: de boodschappen worden gezaaid bij kinderen.

Maar hoe bewust zaaien we eigenlijk bij kinderen? En zijn we ons bewust van wat er gezaaid is in onze eigen opvoeding? En de invloed daarvan op de manier waarop we opvoeden?

De ZaaiGoed methode leert je anders kijken. We zaaien bewust positieve boodschappen bij het kind. Zo geven we ze tools voor een stevige sociaal-emotionele basis.
De ZaaiGoed training geeft praktische handvatten om als tuinman te begeleiden en op te voeden.

Na de zomervakantie traint Cleverbee in Zoetermeer en je kunt kennismaken met ZaaiGoed op het jaarlijkse Gastoudercongres in Harderwijk op 24 september. Natuurlijk kan er ook in jouw omgeving een training georganiseerd worden!
Kijk op Cleverbee voor meer informatie over ZaaiGoed.

Ook zijn er weer trainingsdagen ontwikkelingsvoorsprong georganiseerd en begint er weer een workshopserie 'ben jij de baas van je brein?' voor kinderen.
Het signalerings- en overdrachtsinstrument Zicht op Ontwikkelingsvoorsprong heeft zijn 2e druk en kan weer besteld worden.

Ik heb weer nieuwe energie opgedaan tijdens deze prachtige zomer. Geniet van dit prachtige seizoen en tot snel ziens!

Agenda

Trainingsdagen ontwikkelingsvoorsprong
3 september Schiedam, 8 oktober Dordrecht, 5 november Den Haag

Ben jij de baas van je brein? 6 vrijdagmiddagen vanaf 9 september

Introductie en basistraining ZaaiGoed Zoetermeer vanaf 27 september (5 dinsdagavonden)

Besloten workshops in september en november (voor TSO medewerkers en gastouders van 4Kids Amstelveen)

Alle open evenementen zijn te vinden op facebook
Cleverbee
Mirjam Veldhoven
06 239 791 90
mirjam@cleverbee.nl