Nieuws
uit de Beehive

Nr. 24 - September 2016

Interactie vraagt (zelf)kennis

De afgelopen periode krijg ik andere vragen dan voorheen binnen. Meer vragen op het gebied van het leren omgaan met het (hoogbegaafde) kind en het hoogbegaafde kinderen leren omgaan met zichzelf en de wereld om hen heen (school bijvoorbeeld).
Wat maakt de interactie ingewikkelder?

We hebben geleerd te kijken naar kinderen op een bepaalde manier; lege vaten die door ons gevuld moeten worden. In de opvoeding, in de opvang en op school.
De meesten van ons zijn er door schade en schande achtergekomen dat dat vullen niet zo makkelijk gaat; sommige kinderen (en zeker die met voorsprong of hoogbegaafden) vragen om iets anders dan eenrichtingsverkeer. Zij denken al lang na over bepaalde onderwerpen, zij zijn zo nieuwsgierig (maar dan wel naar bepaalde onderwerpen) en hebben vaak een hele duidelijke voorkeur met wie zij interactie willen.

De oorzaak ligt zeker niet alleen in een hoog IQ, maar ook in de andere persoonskenmerken als hooggevoeligheid en creatief denken. Als opvoeder wordt er veel van je kennis en kunde verwacht.

Ik probeer mijn kennis en kunde te delen en doe dit door de training ZaaiGoed aan te bieden. Deze training zet in op het bewust worden van jouw stijl, aanpak en verwachtingen in de begeleiding en opvoeding.
Ik deel mijn kennis door de trainingsdagen "ontwikkelingsvoorsprong". Door het signalerings-en overdrachtsinstrument "Zicht op Ontwikkelingsvoorsprong'', zodat je de hele peuter in beeld kunt krijgen en de interactie meer op maat kunt maken.
Door individuele begeleiding van ouders en kinderen om meer inzicht te krijgen hoe de interactie werkt en waar je mee aan de slag kunt en natuurlijk door kinderen meer inzicht te geven hoe hun brein werkt en welke invloed zij zelf hebben op leren.

Heb jij een andere vraag? Ik hoor ze graag; we hebben namelijk allemaal onze blinde vlekken en voorkeuren. Interactie is ook openstaan voor suggesties van anderen; dus kom maar op!

Contact

In contact komen met mij kan via Facebook, Twitter en Linkedin.
Maar natuurlijk ook via mirjam@cleverbee.nl en 06 23979190

Ik hoor je graag!
Cleverbee
Mirjam Veldhoven
06 239 791 90
mirjam@cleverbee.nl