Nieuws
uit de Beehive

Nr. 42 - januari 2020
   

Geen bericht is goed bericht

En dat is het.... Sinds de zomer van 2019 heb ik me aangesloten bij de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong. En met de collega's van de groep heb ik hard gewerkt aan productontwikkeling en trainingen en workshops.
Dat betekende eigenlijk dat veel van mijn tijd daarin is gaan zitten (naast wat pedagogisch coachwerk).
Maar nu was het toch echt tijd voor het delen van nieuws. 

Met de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong richt ik me op de professionals die met jonge kinderen werken. Dat zijn natuurlijk de pedagogisch medewerkers en gastouders, maar ook kleuterleerkrachten en medewerkers van CJG. We bieden voor deze groep trainingen, workshops, lezingen, intervisie en signalerings- en begeleidingsinstrumenten aan.
Momenteel werken we aan een klein en krachtig instrument voor logopedisten, opvoedondersteuners, kindercoaches etc. om hen te helpen het jonge hoogbegaafde kind, dat bij hen komt voor ondersteuning, te herkennen.
Ook zijn we bezig om in ons werkgebied een gratis lezing Herkennen van Ontwikkelingsvoorsprong in de JGZ te organiseren om daar ook meer kennis en alertheid te helpen creëren (in mijn regio Rotterdam was de lezing binnen 2 weken al vol en zijn we aan het kijken naar een 2e lezing).

Cleverbee blijft bestaan. Ik blijf me richten op de begeleiding en ondersteuning van ouders in de opvoeding. Dat kan door adviesgesprekken bij hen thuis, meegaan naar kinderdagverblijf of peuterspeelzaal om te kijken naar mogelijkheden om het aanbod te verrijken en aanknopingspunten vinden voor passende begeleiding. Ook ga ik weer een peutergroep binnen een kinderopvangorganisatie begeleiden voor kinderen met een vermoedelijke voorsprong. Het signaleringsinstrument Zicht op Ontwikkelingsvoorsprong is, als PDF bestand gratis, via Cleverbee beschikbaar voor 
ouders en andere geïnteresseerden.

Binnen Stichting IQ+ blijf ik verbonden als lid van de Raad van Advies en mag ik zo helpen bij het aanbieden van mooie activiteiten voor ouders van en hoogbegaafde kinderen zelf. Binnenkort is de officiële start van IQ+Rotterdam!

Zo, jullie zijn weer bijgepraat. Blijf me voeden met jullie vragen, zo blijf ik ook geïnspireerd!

 
 

Boekentips:

'Zoek!' is, hoe voorspelbaar, een zoekboek. Zoekboeken kan ik op verschillende manieren gebruiken; om een gesprek op gang te brengen, om een beroep te kunnen doen op oog voor details en woordenschat. maar dan moet het boek wel mooi en uitdagend genoeg zijn. Charlotte Dematons maakt deze boeken, maar deze is ook prachtig! 
Dit nieuwe boekje 'Waar geluk begint' kan je helpen om stil te staan bij de dingen die wel goed gaan. Een positief boekje.


 

 


  


Cleverbee
Mirjam Veldhoven
06 239 791 90
mirjam@cleverbee.nl