Peers voor peuters 
Een peuter met ontwikkelingsvoorsprong heeft een omgeving nodig die stimuleert, uitdaagt en waar hij of zij ontwikkelingsgelijken kan ontmoeten. Stichting Kwest heeft na 2 pilots een groep voor de peuter met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong:
De Jonge Onderzoekers.
Op woensdagochtend komen zij bij elkaar, een hele ochtend van 8.30 tot 12.45 uur.

Ik heb deze groep mogen ontwikkelen en implementeren. Met pedagogisch medewerkers uit de organisatie die 8 weken naast mij aan het werk waren en on-the-job kennis hebben opgedaan over passende activiteiten, samenwerken met ouders en het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong.

Ouders en kinderen zijn erg enthousiast, maar ook heeft het vroegsignaleren meer plaats gekregen binnen de gehele organisatie door de kennisvergroting bij medewerkers.

Met mijn inzet voor De Jonge Onderzoekers ben ik genomineerd voor de Vroegwerker van het jaar 2021. Ik ben gedeeld tweede geworden met een mooi filmpje als herinnering.

Kinderopvangorganisaties die ook een passend aanbod willen ontwikkelen voor deze doelgroep kunnen een beroep op mij doen. Ik denk graag mee over het ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod, juist voor het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong.
Ook het on-the-job trainen van medewerkers over het onderwerp kan aandacht krijgen.